گفتگوها

گفتگوها

چشم انداز کوتاه مدت و دراز مدت اقتصاد ایران با برجام و بی برجام
  
حکمرانی خوب 
   
علل تورم و پیآمدهای آن در ایران
  
نفت: نعمت یا نفرین - با آن چه میتوان کرد؟
   
گفتگو با «اخبار روز» پیرامون توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

همکاری ایران و چین؛ توفیقی برای ایران یا نظام؟

تلویزیون جمهوری ایران: خروجی قرارداد ایران و چین از ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.

مصاحبه ها با سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
-     گفتگوی جمهوری خواهان برای گذار سامانمند از جمهوری اسلامی
-    چرا جمهوری؟

 -     آیا ایران به رضا شاه دیگری نیاز دارد؟
 -     کرونا، وضعیت اقتصادی مردم و انتخابات
 -     قرارداد ۲۵ ساله با چین
 -     تحریم ها، برجام و وضعیت دفاعی و اقتصادی کشور
 -     وضعیت اقتصاد ایران
 
نفت با دموکراسی ملی میشود - رادیو فردا        

اقتصاد آزاد و دموکراسی - بی بی سی - برنامه پرگار               

 مستند نفت، بلا یا برکت - تلویزیون من و تو - قسمت های ۱ تا ۵       
       
 نقش نفت در توسعه سیاسی و اقتصادی ایران - سخنرانی در انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش             
       
 چرا دولت ها از مردم مالیات میگیرند - صدای آمریکا

چالش های فراروی اقتصاد ایران و پیامدهای توافق هسته ای - سپتامبر ۲۰۱۵، وین
  

HZ-round-pic2.png